Masz pytanie? Zadzwoń 608 556 002
[BANER-WZ]

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej (nie obowiązuje w przypadku zakupu na firmę), a więc stosuje się tylko  do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym  z działalnością zawodową lub gospodarczą.

  1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili odebrania produktu przez Kupującego.
  3. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy pisemne (wzór formularza odstąpienia od umowy) oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone droga elektroniczną na adres: sklep@valentine.com.pl
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  5. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania w tym zapachu np. perfum, nie mogą być prane oraz zwracany towar musi posiadać metki. W przypadku niespełnienia tego  warunku, produkt nie zostanie przyjęty, wówczas BOUTIQUE VALENTINE rości sobie prawo do odesłania towaru na koszt klienta.
  6. Zwrot wysyłamy w formie paczki (nie listu) na adres:
   Experit Marek Małachowski, ul. Batalionów chłopskich 35, 05-270 Marki z dopiskiem „ZWROT”
  7. Zwrot produktu może być dokonany przez paczkomat.
  8. Gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż zaproponowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego kosztów.
  9. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Aby zachować 14-dniowy termin Kupujący musi odesłać produkt na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Produkty wyprzedażowe nie podlegają zwrotowi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Experit Marek Małachowski, ul. Batalionów chłopskich 35, 05-270 Marki, Polska, sklep@valentine.com.pl, telefon: 608556002) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Przejdź do góry